19 Окт. 2020

Пълно техническо обследване на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни матеряли

Файл: