Пазарно проучване за "Поддръжка и обслужване на системи за охрана, видеонаблюдение, пожароизвестяване и пожарогасене във военно формирование 54770-София"

Дирекция „Отбранителна аквизиция извършва пазарно приучване за „Поддръжка и обслужване на системи за охрана, видеонаблюдение, пожароизвестяване и пожарогасене във военно формирование 54770-София“. Повече информация можете да намерите на адрес: https://pp.mod.bg/PP-DOA-2019-011.