Пазарно проучване за "Лиценз за софтуерен продукт за управление на база данни - 2018"

Дирекция "Отбранителна аквизиция" извършва пазарно проучване с предмет: "Лиценз за софтуерен продукт за управление на база данни - 2018". Повече информация можете да намерите на адрес: https://pp.mod.bg/PP-DOA-2019-012.