Пазарно проучване с предмет „Обновяване и поддържане на системи за физическа сигурност, изградени за помещения, разположени в обекти на Министерство на отбраната”

В дирекция „Отбранителна аквизиция“ се извършва пазарно проучване с предмет „Обновяване и поддържане на системи за физическа сигурност, изградени за помещения, разположени в обекти на Министерство на отбраната“. Повече информация можете да намерите на адрес: https://pp.mod.bg/obnovyavane-i-poddrzhane-na-sistemi-za-fizicheska-sigurnost-izgradeni-za-pomeshcheniya-0