Пазарно проучване с предмет: "Изготвяне на оценки на движими вещи с общо предназначение, в управление на Министерство на отбраната, с цел тяхната последваща търговска реализация“

Дирекция „Отбранителна аквизиция“ извършва пазарно проучване с предмет: "Изготвяне на оценки на движими вещи с общо предназначение, в управление на Министерство на отбраната, с цел тяхната последваща търговска реализация“. Повече информация можете да намерите на адрес: https://pp.mod.bg/PP-DOA-2019-010.