Отваряне на ценови предложения

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисия, назначена със Заповед на министъра на отбраната № ЗОП-42/11.10.2021 г. Ви уведомява, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници във вътрешния конкурентен избор № 2592 с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на отбраната” по Рамково споразумение № СПОР-29/22.11.2019 г. на ЦОП ще се състои на 15.10.2021 г. от 10:30 ч. (системно време) в СЕВОП, на електронен адрес: https://sevop.minfin.bg/, съгласно графика на поръчката.