5 Май 2021

Основен/капитално-възстановителен ремонт на авиационно-техническо имущество за вертолети Ми-24В“