29 Септ. 2023

Основен капитално-възстановителен ремонт (КВР) на спомагателни силови установки – ВСУ „САПФИР - 5”