12 Ноем. 2020

Оценка на техническото състояние на радиолокационни станции П-37МВ