19 Юни 2015

„Обучение по здравословни и безопасни условия на труд“

Номер-МО: 
МО-СП-2015-02
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Кратко описание на предмета на поръчката: Обучение по безопасност и здраве на длъжностните лица по безопасност и здраве, членове на комитетите/групите по условия на труд и лицата, определени да провеждат инструктажи по безопасност и здраве при работа, съгласно ТС С93.2053.15 на 670 лица от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Вид на обществената поръчка:чл.3, ал.1, т.2, във връзка с чл.14, ал.5, т. 2 от ЗОП, чл.83, ал.1 от Вътрешните правила, относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори, обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ-510/22.07.14 г.

Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 29.06.2015 г.

Лица за контакти:Марин Маринов,

тел:02 92 20906, e-mail: m.p.marinov @mod.bg

 
Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
Microsoft Office document icon Информация от Заповед ЗОП-52/19.06.2015 г.79 KB19/06/2015
PDF icon Приложение 1 844.8 KB19/06/2015
Microsoft Office document icon Приложение 2.1 28.5 KB19/06/2015
Microsoft Office document icon Приложение 2.2 32 KB19/06/2015
Microsoft Office document icon Приложение 2.3 40.5 KB19/06/2015
Microsoft Office document icon Приложение 2.4 40 KB19/06/2015
PDF icon Доклад от работата на длъжностните лица407.17 KB01/07/2015
PDF icon dogovor.pdf5.72 MB13/08/2015