23 Дек. 2019

Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) с номинална мощност 15 kVA (1/1)

Файл: