8 Ян. 2019

Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) с номинална мощност 1000 VA

Файл: