10 Окт. 2018

Настолна компютърна конфигурация за БА, отговаряща на Tempest стандарт SDIP-27 level B

Файл: