15 Ноем. 2018

Награден знак "За вярна служба под знамената"

Файл: