8 Май 2019

Мобилна сензорна система за тактическо наблюдение