17 Юни 2019

Многофункционален термовизионен прибор (МТП)