5 Окт. 2018

Многофункционален термовизионен прибор (МТП)

Файл: