23 Окт. 2023

Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект „1550/Вътрешна газопреносна мрежа във войскови район 1550-Граф Игнатиево“

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект „1550/Вътрешна газопреносна мрежа във войскови район 1550-Граф Игнатиево“

Публикувано в Профила на купувача на сайта на Министерство на отбраната, Възложител министъра на отбраната, Проучвания за изпълнители, секция Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ на 23.10.2023 г. на електронен адрес: https://pp.mod.bg/view-pazarni-prouchvania_gdio

  

Краен срок за подаване на заявленията: 17:00 ч. на 01.11.2023 г.

Адрес: Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ - МО, гр. София, п.к. 1080, ул. „Дякон Игнатий“ № 3;

Лица за контакт: инж. Дима Даракова - тел.: 02/9220730, e-mail:d.darakova@mod.bg, инж. Румяна Цветанова – тел. 02/9220714, e-mail: r.tsvetanova@mod.bgи инж. Милен Христов - тел. 02/9220740, e-mail: m.hristov@mod.bg

Състояние на пазарното проучване: