18 Юли 2023

Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на обект „1550/Ремонт на съоръжение за съхранение на боеприпаси за дежурни самолети – запад на летище Граф Игнатиево“

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект 1550/Ремонт на съоръжение за съхранение на боеприпаси за дежурни самолети – запад на летище Граф Игнатиево

 

Публикувано в Профила на купувача на сайта на Министерство на отбраната, Възложител министъра на отбраната, Проучвания за изпълнители, секция Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ на 18.07.2023 г. на електронен адрес: https://pp.mod.bg/view-pazarni-prouchvania_gdio

 

Краен срок за представяне на документите, свързани със защита на класифицираната информация(УС, РДКИ, РКИ и списък на лицата, ангажирани с изпълнението) в дирекция „Сигурност на информацията“- МО (ул. „Дякон Игнатий“ № 3,):17:00 ч. на 27.07.2023 г.

Краен срок за подаване на заявленията: 17:00 ч. на 27.07.2023 г.Адрес: Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ - МО, гр. София, п.к. 1080, ул. „Дякон Игнатий“ № 3;

Лица за контакт:инж. Дима Даракова - тел.: 02/9220730, e-mail:d.darakova@mod.bg,инж. Румяна Цветанова – тел. 02/9220714, e-mail:r.tsvetanova@mod.bgи арх. Татяна Павлова - тел.: 02/9220709, e-mail:t.pavlova@mod.bg

Състояние на пазарното проучване: