21 Септ. 2021

Климатизатор с номинална мощност на охлаждане в интервал от 5,0 kW до 5,3 kW – 2021

Файл: