21 Септ. 2021

Климатизатор с номинална мощност на охлаждане в интервал от 3,2 kW до 3,6 kW – 2021

Файл: