21 Септ. 2021

Климатизатор с номинална мощност на охлаждане в интервал от 2,5 kW до 2,7 kW – 2021

Файл: