22 Авг. 2019

Климатизатор мобилен с номинална мощност за охлаждане в интервала от 3,2 kW до 3,8 kW

Файл: