21 Септ. 2021

Климатизатор колонен с номинална мощност на охлаждане в интервал от 13,2 kW до 14,6 kW – 2021

Файл: