23 Юли 2020

Капитален ремонт на артилерийската материална част на 120 мм СМХ Тунджа Б1-10/120 мм СМХ Тунджа-САНИ – 74 Б1-10 СМХ 2Б11/