12 Септ. 2022

Изменение на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с M3 № ОХ - 753/15.08.2022 г.

Линк към Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с МЗ ОХ-753/15.08.2022г.: https://pp.mod.bg/vtreshni-pravila-za-upravlenie-na-cikla-na-obshchestvenite-porchki-obyaveni-s-mz-oh-75315082022g