27 Юли 2023

Изменение на МЗ № ОХ-602/18.07.2023 г. за изменение и допълнение на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с МЗ № ОХ-753/15.08.2022 г., изм. с МЗ № ОХ-857/12.09.2022 г., изм. и доп. с МЗ № ОХ-602/ 18.07.2023 г.

Линк към Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с МЗ ОХ-753/15.08.2022г.: https://pp.mod.bg/vtreshni-pravila-za-upravlenie-na-cikla-na-obshchestvenite-porchki-obyaveni-s-mz-oh-75315082022g

Линк към изменение на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с M3 № ОХ-753/15.08.2022 г.: https://pp.mod.bg/izmenenie-na-vtreshni-pravila-za-upravlenie-na-cikla-na-obshchestvenite-porchki-obyaveni-s-m3-no-oh

Линк към изменение и допълнение на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с M3 № ОХ - 753/15.08.2022 г., изм. с МЗ № ОХ - 857/12.09.2022 г.: https://pp.mod.bg/izmenenie-i-doplnenie-na-vtreshni-pravila-za-upravlenie-na-cikla-na-obshchestvenite-porchki-obyaveni