10 Юли 2019

Изграждане на структурна кабелна система и системи за физическа сигурност в помещения на МБАЛ - Плевен към ВМА

Файл: