12 Ноем. 2020

Изграждане на структурна кабелна система и системи за физическа сигурност в помещения на Централен артилерийски технически изпитателен полигон - в. ф. 26940-Стара Загора

Файл: