23 Юли 2020

Изграждане на структурна кабелна система до ниво „Секретно” включително и системи за физическа сигурност в помещения на в.ф. 28860-Горна Малина

Файл: