23 Юли 2020

Изграждане на структурна кабелна система до ниво „Секретно” включително и системи за физическа сигурност в помещения на административна сграда № 22 на Военна академия „Г. С. Раковски”

Файл: