28 Ноем. 2019

Изграждане на структурна кабелна система до ниво "Секретно" включително и системи за физическа сигурност в помещения на в.ф. 28610-София

Файл: