13 Окт. 2017

Изграждане на алармена система против проникване и пожароизвестителна система в помещения и минен ловец "Цибър" с бордови номер 32 от в. ф. 18360 - Варна

Файл: