2 Окт. 2018

Интегрирана логистична поддръжка на авиационни двигатели "ARRIEL 2C", рамково споразумение