8 Ян. 2019

Инсталиране на технически системи за опознаване "свой-чужд" в режим 5 на военни платформи от Българската армия и интегриране на информацията в системи за командване и управление на БА

Файл: