17 Окт. 2014

Индивидуален договор за „Доставка на рециклирана копирна хартия”, във връзка със сключено рамково споразумение от ЦООП № С-36/22.10.2013 г.: УД 11-6/2014

Номер-МО: 
Преди 01.10.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Чл. 93б, ал. 1 от ЗОП

Сключен договор № УД 11-6/16.10.2014 г. с Кооперация „Панда”.
Стойност на договора – 846.30 лв. с вкл. ДДС.


Дата на публикуване 03.12.2014 г.:Гаранцията за изпълнение е освободена в пълен размер на 02.12.2014 г. на основание писмо рег. № ДИО - 1059/02.12.2014 г., чл.63, ал.1 от ЗОП и в изпълнение на чл.15 от договора.


Публикувано на 12.12.2014 г.: Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 637400 (линк: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=637400

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Покана90.08 KB17/10/2014
PDF icon Обявление за възложена обществена поръчка613.04 KB21/10/2014
PDF icon Договор УД 11-6/2014685.42 KB11/11/2014
PDF icon Плащане13.55 KB01/12/2014