27 Окт. 2014

Индивидуален договор за „Доставка на рециклирана копирна хартия”: УД 11-3/2014

Номер-МО: 
Преди 01.10.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Чл. 93б, ал. 1 от ЗОП

Описание на процедурата:

Индивидуален договор за „Доставка на рециклирана копирна хартия”, обособена позиция № 1, във връзка със сключено рамково споразумение от ЦООП № С-36/22.10.2013 г. сключено от ЦООП към Министерство на финансите

Състояние на обществената поръчка: Сключен договор № УД 11-3/21.08.2014 г. с Кооперация „Панда“, гр. София.

Допълнителна информация:

1. Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)

 - IDна документа 27620685 (Линк: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=620685&newver=2

Дата на публикуване 18.11.2014 г.: Гаранцията за изпълнение е освободена в пълен размер на 17.11.2014 г. на основание писмо рег. № 04-13-91/17.11.2014 г., чл.63, ал.1 от ЗОП и в изпълнение на чл.15 от договора.

Дата на публикуване 18.11.2014 г.: Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 633815 (линк: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=633815

 

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Покана198.7 KB11/11/2014
Microsoft Office document icon Плащане46.5 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане47 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане40 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане43 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане47 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане45.5 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане46 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане60 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане55 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане43 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане52.5 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане50 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане52.5 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане57.5 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане45 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане47.5 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане94 KB30/10/2014
PDF icon Плащане75.4 KB12/11/2014
PDF icon Плащане30.81 KB12/11/2014
PDF icon Плащане14.7 KB12/11/2014
PDF icon Плащане11.34 KB18/11/2014
PDF icon Плащане15.72 KB18/11/2014