27 Окт. 2014

Индивидуален договор за „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса”: УД 11-2/2014

Номер-МО: 
Преди 01.10.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Чл. 93б, ал. 1 от ЗОП

Описание на процедурата:

Индивидуален договор за „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса”, обособена позиция № 3, във връзка със сключено рамково споразумение от ЦООП № С-38/22.10.2013 г. сключено от ЦООП към Министерство на финансите

Състояние на обществената поръчка: Сключен договор № УД-11-2/21.08.2014 г. с Кооперация „Панда“, гр. София.

Допълнителна информация:

1. Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)

 - IDна документа 28620689 (Линк: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=620689&newver=2

2. Дата на публикуване 25.11.2014 г.:Гаранцията за изпълнение е освободена в пълен размер на 24.11.2014 г. на основание писмо рег. № 04-13-91/20.11.2014 г., чл.63, ал.1 от ЗОП и в изпълнение на чл.15 от договора.
3. Публикувано на 12.12.2014 г.: Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 637401 (линк: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=637401
Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Покана за сключване на договор194.24 KB11/11/2014
Microsoft Office document icon Плащане45 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане50.5 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане57.5 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане52 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане49 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане46.5 KB30/10/2014
PDF icon Плащане32.56 KB12/11/2014
PDF icon Плащане76.35 KB12/11/2014
PDF icon Плащане13.87 KB12/11/2014
PDF icon Плащане20.35 KB18/11/2014
PDF icon Плащане15.46 KB18/11/2014
PDF icon Плащане28.82 KB25/11/2014
PDF icon Плащане13.08 KB01/12/2014
PDF icon Плащане15.72 KB01/12/2014
PDF icon Плащане15.04 KB01/12/2014