27 Окт. 2014

Индивидуален договор за „Доставка на нерециклирана копирна хартия”: УД 11-5/2014

Номер-МО: 
Преди 01.10.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 

Вид на ОП: Чл. 93б, ал. 1 от ЗОП

 

Описание на процедурата:

Индивидуален договор за „Доставка на нерециклирана копирна хартия”, обособена позиция № 2 във връзка със сключено рамково споразумение от ЦООП № С-37/22.10.2013 г. сключено от ЦООП към Министерство на финансите

Състояние на обществената поръчка: Сключен договор № УД 11-5/22.08.2014 г. с „Плесио Компютърс“ ЕАД, гр. София.

Допълнителна информация:

1. Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)

 - IDна документа 29620693 (Линк:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=620693&newver=2

 

2. Публикувано на 14.11.2014 г.: Гаранцията за изпълнение на договор № УД 11-5/22.08.2014 г. е освободена в пълен размер на 13.11.2014 г. на основание писмо рег. №. 04-13-91/11.11.2014 г., чл.63, ал.1 от ЗОП и в изпълнение на чл.15 от договора.

3. Публикувано на 11.11.2014 г.: Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 632878 (линк: http: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=632878

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Покана за сключване на договор199.24 KB11/11/2014
Microsoft Office document icon Плащане60 KB30/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане52 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане59 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане60 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане42.5 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане42 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане45 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане43 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане47 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане45 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане43 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане43.5 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане47.5 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане72 KB31/10/2014
PDF icon Плащане по договор11.2 KB18/11/2014