21 Септ. 2021

Имитационна запалка УЗРГМ-74 ИМ за ръчна имитационна граната