7 Февр. 2020

Гумени тампони тип 840I или еквивалентно и 156А или еквивалентно и резервни части за вериги с гумен тампон за бронетанкова техника