8 Ян. 2015

Доставка на топлинна енергия за обект 1013/Е Полигона намиращ се на бул. "Професор Цветан Лазаров" № 2, гр. София.

Номер-МО: 
Преди 01.10.2014
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Сключен договор: УД 12-16/19.04.2013 г.  с "Топлофикация София" АД