20 Окт. 2014

Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства”, в изпълнение на сключено Рамково споразумение от ЦООП № С-15/03.10.2012 г.: УД 12-40/2014

Номер-МО: 
Преди 01.10.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Описание на предмета на поръчката:

Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства”, в изпълнение на сключено Рамково споразумение от ЦООП  № С-15/03.10.2012 г. 

Състояние на процедурата: Завършила процедура:  Договор № УД 12-40/05.08.2014 г. с „Роел-98” ООД гр. София.

Вид на ОП: Чл. 93б, ал. 3 от ЗОП

№ в РОП 53618408: Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) – линк:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=618408&newver=2

 

Информация: Гаранцията за изпълнение на договор № УД 12-40/05.08.2014 г. е освободена в пълен размер, с писмо рег. номер № 21-28-196/10.10.2014 г. Гаранцията за изпълнение е освободена на 10.10.2014 г. на основание чл.63, ал.1 от ЗОП и в изпълнение на чл.22 от договора.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 632193 ( линк: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=632193)

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
Microsoft Office document icon Плащане по договор53.5 KB11/11/2014
Microsoft Office document icon Плащане по договор57 KB11/11/2014
PDF icon Плащане по договор11.74 KB12/11/2014