8 Юни 2015

„Доставка на строителни и технически материали“

Номер-МО: 
МО-КМО-2015-003
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

„Доставка на строителни и технически материали“

 

Лица за контакти:

Мануела Петкова - Лакова – отдел „Поддръжка“ – тел. 02/92 21 643, тел. 0882 906 223;

Евелина Караризова – отдел „Стопански дейности“ – тел. 02/ 92 21 623, тел. 0882 906 266.