27 Окт. 2014

Доставка на пликове и бланки: УД 11-4/2014

Номер-МО: 
Преди 01.10.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Чл. 93б, ал. 3 от ЗОП

Описание на процедурата:

Доставка на пликове и бланки в изпълнение на рамково споразумение № С-58/11.12.2013 г., сключено от ЦООП към Министерство на финансите

Състояние на обществената поръчка: Сключен договор № УД 11-4/21.08.2014 г. с „Роел-98“ ООД, гр. София.

Допълнителна информация:

1. Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)  IDна документа 27620683 (Линк: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=620683&newver=2

Гаранцията за изпълнение е освободена на 07.11.2014 г. на основание писмо рег. № ДИО-968/05.11.2014 г., чл.63, ал.1 от ЗОП и в изпълнение на чл.23 от договора.

Публикувано на 04.12.2014 г.: Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 636044 (линк: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=636044
Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
Microsoft Office document icon Плащане49.5 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане55 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане42 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане56 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане57 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане41.5 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане50.5 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане45 KB31/10/2014
Microsoft Office document icon Плащане41 KB31/10/2014
PDF icon Плащане33.24 KB31/10/2014
PDF icon Плащане43.01 KB31/10/2014
PDF icon Плащане51.87 KB31/10/2014
PDF icon Плащане83.06 KB12/11/2014
PDF icon Плащане11.54 KB12/11/2014
PDF icon Плащане13.33 KB12/11/2014
PDF icon Плащане14.3 KB12/11/2014
PDF icon Плащане12.64 KB12/11/2014
PDF icon Плащане11.62 KB12/11/2014
PDF icon Плащане56.64 KB12/11/2014
PDF icon Плащане31.99 KB12/11/2014
PDF icon Плащане25.36 KB12/11/2014
PDF icon Плащане83.06 KB12/11/2014
PDF icon Плащане12.68 KB18/11/2014
PDF icon Плащане28.39 KB18/11/2014
PDF icon Плащане14.33 KB18/11/2014
PDF icon Плащане11.93 KB18/11/2014
PDF icon Плащане9.71 KB18/11/2014
PDF icon Плащане11.73 KB18/11/2014
PDF icon Плащане13.04 KB25/11/2014
PDF icon Плащане12.52 KB25/11/2014
PDF icon Плащане16.25 KB25/11/2014
PDF icon Плащане13.77 KB25/11/2014