9 Окт. 2014

Доставка на пиросредства за самолети руско производства по Рамково споразумение УД 12-25/2012

Номер-МО: 
Преди 01.10.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Договор УД 12-11/09.04.2014
Договор УД 12-20/16.04.2015
Договор УД 12-29/14.04.2016