Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Министерството на отбраната

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията за оценка на получените оферти Ви уведомява, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници във вътрешния конкурентен избор с предмет: № 1869 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Министерството на отбраната“ по Рамково споразумение № СПОР-5/18.04.2019 г., ще се състои на 19.03.2020 г. от 10:30 часа (системно време) в СЕВОП, на електронен адрес: https://sevop.minfin.bg, съгласно графика на поръчката.