26 Март 2018

Доставка на оборудване и консумативи и извършване на обучение за поддръжка на катапултни седалки Mk CH11A-3/4