9 Окт. 2014

Доставка на масла, смазки и специални течности.

Номер-МО: 
Преди 01.10.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на процедурата: Открита по ЗОП

Сключени договори: УД 06-3/2014, УД 06-4/2014, УД 06-5/2014, УД 06-6/2014, УД 06-7/2014, УД 06-8/2014, УД 06-9/2014, УД 06-10/2014, УД 06-11/2014,

Гаранцията за изпълнение по договор УД 06-3/06.11.2014 г. е освободена в пълен размер на 15.01.2015 г. на основание чл.63, ал.1 от ЗОП.

Гаранциите за изпълнение по договори УД 06-6/10.11.2014 г.  и  УД 06-11/13.10.2014г. са освободени в пълен размер на 25.02.2015 г. на основание чл.63, ал.1 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение по договор УД 06-7/10.11.2014 г. е частично освободена поради неизпълнение на част от договора на 16.03.2015 и  г. -  основание чл.63, ал.1 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение по договор УД 06-10/10.11.2014 г. е освободена в пълен размер на 17.03.2015 г. на основание чл.63, ал.1 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение по договор УД 06-4/06.11.2014 г. е освободена в пълен размер на 15.04.2015 г. на основание чл.63, ал.1 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение по договор УД 06-5/10.11.2014 г. е освободена в пълен размер на 22.04.2015 г. на основание чл.63, ал.1 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение по договор УД 06-9/10.11.2014 г. е частично освободена поради неизпълнение на част от договора на 11.05.2015 г. - основание чл.63, ал.1 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение по договор УД 06-8/10.11.2014 г. е частично освободена поради неизпълнение на част от договора на 12.05.2015 г. - основание чл.63, ал.1 от ЗОП.

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
Файл Документация11.98 MB14/11/2014
PDF icon Решение за промяна144.59 KB14/11/2014
PDF icon Решение за прекратяване по обособени позиции143.24 KB09/10/2014
PDF icon Решение за прекратяване по обособени позиции142.15 KB09/10/2014
PDF icon Обявление228.83 KB14/11/2014
PDF icon договор УД 06-3/2014498.09 KB17/11/2014
PDF icon договор УД 06-4/20146.03 MB17/11/2014
PDF icon договор УД 06-5/2014533.76 KB17/11/2014
PDF icon договор УД 06-6/2014489.54 KB17/11/2014
PDF icon договор УД 06-7/20146.1 MB17/11/2014
PDF icon договор УД 06-8/2014590.19 KB17/11/2014
PDF icon договор УД 06-9/20145.6 MB17/11/2014
PDF icon договор УД 06-10/20145.32 MB17/11/2014
PDF icon договор УД 06-11/20145.18 MB17/11/2014
Файл Гаранция за участие10.84 KB17/11/2014
Файл Гаранция за участие10.13 KB21/11/2014
Plain text icon Плащане по договор УД 06-9/2014621 байта06/01/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-3/2014745 байта14/01/2015
PDF icon Информация за изпълнение на договор УД 06-3/20141.97 MB15/01/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-7/20141.34 KB23/01/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-9/2014778 байта23/01/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-11/2014599 байта23/01/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-8/2014796 байта03/02/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-8/2014607 байта03/02/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-6/2014673 байта19/02/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-11/2014673 байта19/02/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-9/2014657 байта19/02/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-8/2014651 байта19/02/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-9/2014811 байта19/02/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-10/2014655 байта19/02/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-11/2014609 байта19/02/2015
PDF icon Информация за изпълнен договор УД 06-6/2014142.56 KB24/02/2015
PDF icon Информация за изпълнен договор УД 06-11/2014142.93 KB24/02/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-10/2014648 байта13/03/2015
PDF icon Информация за изпълнение на УД 06-10/2014142.62 KB18/03/2015
PDF icon Информация за изпълнение на УД 06-7/2014142.08 KB18/03/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-7/20141.03 KB23/03/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-8/2014659 байта23/03/2015
PDF icon Информация за изпълнение на договор УД 06-4/2014142.7 KB15/04/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-4/20141.02 KB16/04/2015
PDF icon Информация за изпълнение на договор УД 06-5/2014142.72 KB22/04/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-5/2014655 байта23/04/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-8/2014687 байта23/04/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-8/2014653 байта08/05/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 06-9/2014648 байта08/05/2015
PDF icon Информация за изпълнен договор УД 06–8/2014143.86 KB13/05/2015
PDF icon Информация за изпълнен договор УД 06–9/2014143.13 KB13/05/2015