24 Окт. 2014

Доставка на хранителни продукти, посуда за еднократна употреба и чували за еднократна употреба: УД 05-5/2012 и УД 05-6/2012

Номер-МО: 
Преди 01.10.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Състояние на обществената поръчка: Изпълнение на сключени договори:

1.  Договор № УД 05-5/14.06.2012 г. с „Чех – Йосиф Новосад” ООД, гр. Велико Търново за доставка на хранителни продукти във военните формирования на Българската армия в регион Варна.

Гаранцията за изпълнение е освободена на 03.07.2015 г. на основание чл. 63, ал. 1 от ЗОП и в съответствие с условията на чл. 5 от Договор № УД 05-5/14.06.2012 г.

2.  Договор № УД 05-6/14.06.2012 г. с „Панда-И.П.” ЕООД, гр. София за доставка на хранителни продукти във военните формирования на Българската армия в региони София, Пловдив и Бургас.

Гаранцията за изпълнение е освободена на 03.07.2015 г. на основание чл. 63, ал. 1 от ЗОП и в съответствие с условията на чл. 5 от Договор № УД 05-6/14.06.2012 г.
Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
Файл Плащания по договор № УД 05-5/14.06.2012 г. 10.15 KB20/11/2014
Файл Плащания по договор № УД 05-6/14.06.2012 г. 10.18 KB20/11/2014
Файл Плащания договор № УД 05-5/14.06.2012 г. 9.76 KB09/12/2014
Файл Плащания по договор № УД 05-6/14.06.2012 г. 10.21 KB13/12/2014
Файл Плащания договор № УД 05-5/14.06.2012 г. 9.76 KB11/12/2014
Файл Плащания по договор № УД 05-6/14.06.2012 г. 9.75 KB11/12/2014
Файл Плащания договор № УД 05-5/14.06.2012 г. 9.76 KB15/12/2014
Файл Плащания по договор № УД 05-6/14.06.2012 г. 9.77 KB15/12/2014
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.76 KB15/01/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/201210.3 KB15/01/2015
PDF icon Плащане по договор УД 05-5/2012168.21 KB10/02/2015
PDF icon Плащане по договор УД 05-6/2012170.82 KB10/02/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/201210.27 KB18/02/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/201210.44 KB18/02/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/201210.28 KB18/02/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/201210.59 KB18/02/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/201210.24 KB18/02/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/201210.5 KB18/02/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/201210.27 KB18/02/2015
PDF icon Плащане по договор УД 05-5/2012167.45 KB23/02/2015
PDF icon Плащане по договор УД 05-6/2012167.51 KB23/02/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.24 KB13/03/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.7 KB13/03/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.68 KB13/03/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.68 KB13/03/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.69 KB13/03/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.69 KB13/03/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.69 KB13/03/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.68 KB13/03/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.75 KB16/04/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.75 KB16/04/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.75 KB16/04/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.76 KB16/04/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.75 KB16/04/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.75 KB16/04/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.75 KB16/04/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.74 KB08/05/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.76 KB08/05/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.75 KB12/05/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.76 KB12/05/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.76 KB12/05/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.75 KB12/05/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.75 KB12/05/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.76 KB12/05/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.75 KB12/05/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.75 KB09/06/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.75 KB16/06/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.74 KB16/06/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.75 KB16/06/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.75 KB16/06/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.74 KB16/06/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.75 KB16/06/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.91 KB06/07/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.75 KB06/07/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/201210.1 KB06/07/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.74 KB06/07/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.86 KB06/07/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.89 KB09/07/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.75 KB15/07/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/20129.75 KB15/07/2015
Файл Плащане по договор УД 05-5/20129.89 KB15/07/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/201210.43 KB20/07/2015
PDF icon Информация за изпълнен договор УД 05-5/2012135.65 KB24/07/2015
PDF icon Информация за изпълнен договор УД 05-6/2012141.08 KB24/07/2015
Файл Плащане по договор УД 05-6/201210.28 KB28/07/2015